Informace o nás

Představení Divadla pro Malý.

Hrají: Magdaléna Zimová

Absolvovala Divadelní akademii múzických umění v Praze (Katedra alternativního a loutkového divadla). Po ukončení studia přijala angažmá v divadle Drak v Hradci Králové, kde se věnovala zejména divadlu pro děti. Po pěti letech přešla do   Divadla v Dlouhé  , kde hraje dodnes. V profesionálním divadle vytvořila nespočet rolí v představeních jak pro dospělé (např. Dostojevskij:  Běsi, Pratchett: Maškaráda,, Macbeth, Seneca: Faidra, Dousková: Oněgin byl Rusák, Čechov: Tři sestry, Goldoni: Lhář atd.), tak i pro děti (Myška z bříška, Jak jsem se ztratil aneb Malá vánoční povídka, Děvčátko Momo a zloději času, Kdyby prase mělo křídla...Pravidelně se objevuje na televizní obrazovce a ve filmu (Televizní Kabaret, Boží duha, Minulost, Expozitura…)

Mar tin Matejka

Absolvent Divadelní akademie múzických umění v Praze (Katedra alternativního a loutkového divadla). Po ukončení studia stál u zrodu Dejvického Divadla v Praze, kde vytvořil spoustu rolí (např. Don Quijote, Zpívej, klaune ad.). Po čtyřech letech se svými kolegy z Dejvického divadla stál u vzniku dalšího úspěšného pražského divadla - Divadla v Dlouhé, v jehož angažmá je dodnes. Ve své praxi se věnuje jak tvorbě pro děti (Dlouhý, Široký a Bystrozraký, Myška z bříška, Jak jsem se ztratil aneb Malá Vánoční povídka, Pojďte s námi do pohádky, Brouk Pytlík, Kdyby prase mělo křídla, Malá čarodějnice ad.), tak představením pro dospělé (Calderón de la Barca: Lékař své cti, Dostojevskij: Běsi, Pratchett: Maškaráda, Soudné sestry  Dousková: Oněgin byl Rusák, Goldoni: Lhář nebo Souborné dílo Williama Shakespeara ve 120 minutách, Macbeth atd.).

Hudební spolupráce: Jan Vondráček

Herec, hudebník a aranžér. Vystudoval DAMU v Praze. Po ukončení studií nastoupil do Dejvického divadla a posléze do Divadla v Dlouhé. Kromě herectví se věnuje i komponování scénické hudby, zejména pro Divadlo v Dlouhé. Je také autorem písniček pro úspěšné dětské představení Myška z bříška.

Scéna a loutky: Ondřej Mašek

Scénický výtvarník (nar. 1970) – výtvarník loutek – ilustrátor – KALD AMU Praha,

scénografie – spolupráce s Divadlem bratří Formanů. Vystudoval Střední uměleckoprůmyslovou školu obor řezbářství. V tvorbě loutek pokračoval studiem scénografie na Katedře alternativního divadla DAMU, kde kromě loutek také potkal Renátu Pavlíčkovou, Andreu Sodomkovou a Petra Formana. Po dokončení studia v roce 1995 pracoval na volné noze jako scénografa ilustrátor. V roce 1999 začal spolupracovat s Divadlem bratří Formanů (Nachové plachty, Kráska a zvíře, Klapzubova jedenáctka).

 

 

 

 

 

.

Historie projektu

V této části můžete popsat historii Vašeho projektu a co Vás vedlo k nápadu jej realizovat. Je vhodné se také zmínit o důležitých milnících a poděkovat lidem, kteří se na projektu účastnili.